Privatlivspolitik

Opdateret: juli 2020

Denne privatlivspolitik er gældende for: CLARiN-DK og tilhørende undersider.

Henvendelser vedr. siden kan ske til CLARIN-DK:

 • Center for Sprogteknologi, NorS
 • Københavns Universitet
 • Emil Holms Kanal 2, bygning 22, 3.sal
 • DK-2300 København S
 • e-post: admin @ clarin.dk

CST kan kontaktes på hverdage kl. 9.00-16.00

Privatlivspolitikken omhandler følgende 11 hovedpunkter:

 1. Beskyttelse af privatlivet
 2. Behandling og opbevaring
 3. Cookie-politik
 4. Links
 5. Videregivelse af oplysninger
 6. Dataindsigt
 7. Berigtigelse af oplysninger
 8. Indsigelse
 9. Databeskyttelsesrådgiver
 10. Ændring og opdatering af privatlivspolitikken
 11. Spørgsmål til privatlivspolitikken

1. Beskyttelse af privatlivet

Privatlivspolitikken forklarer hvordan vi indsamler, bruger og beskytter de personoplysninger vi har om dig. Privatlivspolitikken beskriver også dine muligheder for at få indsigt i og revidere oplysningerne. Det er CLARIN-DK’s målsætning at beskytte dine personlige oplysninger uanset hvorfra de indsamles, videregives eller opbevares.

Personlige oplysninger forstås som oplysninger der kan bruges til at identificere en person. Dvs. for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, mailadresse eller andre kontaktoplysninger uanset om de vedrører personens private bopæl eller arbejdsplads.

Vores hjemmeside følger anbefalingerne fra OECD’s guidelines for privatlivsbeskyttelse  [C(80)58/FINAL]

CLARIN-DK er opmærksom på at der i særlig grad skal være opmærksomhed på at beskytte børn og unges privatliv.

Vi registrerer ikke personlige oplysninger fra børn og unge ud over en automatiseret indsamling af data til statistiske formål.

1.1 Databeskyttelse - Code of Conduct

Data beskyttes i henhold til Code of Conduct for Service Providers som er en standard for forsknings- og uddannelsessektoren til beskyttelse af personlige oplysninger.

2. Behandling og opbevaring

Du kan godt besøge CLARIN-DK uden at afgive personlige oplysninger om dig selv. Hvis du ønsker adgang til indholdet på CLARIN-DK, skal du dog som hovedregel oplyse visse ting om dig selv. Adgangen til CLARIN-DK’s resurser administreres i de fleste tilfælde via WAYF, det system som håndterer administration af login og webtjenester på en række universiteteter og andre forskningsinstitutioner. WAYF lagrer ingen personfølsomme data, og CLARIN-DK har altså ikke oplysninger om dig ud over det der i forvejen kendes når du logger på som bruger på en forskningsinstitution. Hvordan vi indsamler og anvender de personlige oplysninger du selv afgiver, er nærmere beskrevet i underafsnittet om Indsamling og anvendelse af personligt afgivne informationer.

Ud over den information som fremkommer ved login via WAYF-systemet, afgiver din computer automatisk nogle data som vi indsamler til f.eks. statistisk brug. Disse informationer samt hvordan vi anvender dem, er nærmere beskrevet i det følgende.

Det er muligt at se hvilke resurser der findes på CLARIN-DK uden login, ligesom nogle resurser tilbydes under en offentlig licens. Til disse kræves ikke login via WAYF, og det eneste der indsamles om dig, er det der beskrives i afsnittet Indsamling og anvendelse af automatisk afgivne informationer. For resurser der er omfattet af en begrænset licens, gælder særlige regler der i nogle tilfælde kræver en personlig aftale med udbyderen af resursen – uden om CLARIN-DK’s system.

2.1 Behandling og opbevaring af automatisk afgivne informationer

Besøger du CLARIN-DK for at læse eller downloade materiale, indsamler og gemmer vi den information som din computer automatisk afgiver. Informationen samles i en såkaldt serverlog og omfatter:

 • tidspunktet for dit besøg på hjemmesiden
 • adressen (URL) på den besøgte side
 • din IP-adresse
 • browsertype
 • operativsystem (afhængigt af din browser)
 • URL på referencesiden (den side du kommer fra afhængigt af din browser).

Din IP-adresse kan med hjælp fra din internetudbyder kobles direkte til din fysiske adresse og dermed bruges til at linke husstanden til internetadfærden. IP-adressen betragtes derfor som personlig information, som i henhold til persondataforordningen skal beskyttes på samme måde som anden personlig information.

De nævnte informationer bliver indsamlet til brug for statistiske formål. Vi bruger og analyserer informationen så vi kan identificere tendenser og brugsmønstre på hjemmesiden. Informationerne bliver kun koblet med personlig information om en bruger af CLARIN-DK hvis undersøgelser på juridisk grundlag i forbindelse med kriminalitet og sikkerhedsbrud kræver det. Serverlogs gemmes på ubestemt tid.

2.1.1 Klikadfærd

CLARIN-DK kan vælge at benytte værktøjer til automatisk at opfange og registrere trafikken på CLARIN-DK, herunder hvad du klikker på, og dermed hvilke undersider du besøger. Sådanne værktøjer bruges bl.a. for at sikre at navigationen på CLARIN-DK bliver så enkel og relevant som muligt for dig som bruger. Klikadfærden kobles ikke med personlig information om en bruger af CLARIN-DK medmindre det kræves af undersøgelser på juridisk grundlag i forbindelse med kriminalitet og sikkerhedsbrud.

2.2 Behandling og opbevaring af personligt afgivne informationer

Når du får adgang til CLARIN-DK’s resurser via en forskningsinstitution, benytter CLARIN-DK sig af samme system som du i øvrigt bruger når du logger dig på institutionens it-system. Hvis du har spørgsmål eller klager over de oplysninger der opnås gennem denne service, skal du rette henvendelse til institutionens it-afdeling. CLARIN-DK har ikke adgang til andre oplysninger om dig end dem der er defineret af din institution.

Al korrespondance vil være omfattet af reglerne i offentligheds- og forvaltningsloven på linje med CLARIN-DK’s øvrige korrespondance. CLARIN-DK indsamler aldrig supplerende oplysninger om dig hos tredjemand.

Ønsker vi at bruge dine oplysninger til et formål der går ud over det specificerede eller ud over lovmæssig hjemmel, indhenter vi dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke ved at kontakte CLARIN-DK på admin@clarin.dk.

2.2.1 Kontakt via mail

Hvis du kontakter CLARIN-DK via mail, bruger vi kun dine personlige data i mailen til at besvare din henvendelse og for at kunne give dig den ønskede information. Der føres en log over modtagne mails, og disse mails gemmes for fremtidig reference.

3. Cookie-politik

Cookie-politikken er gældende for alle CLARIN-DK websider og andre websider tilhørende CLARIN-DK, hvis ikke andet er angivet. Formålet med politikken er at oplyse om, hvordan CLARIN-DK sætter cookies på vores websider, og hvordan vi indsamler og bruger oplysninger i forbindelse med trafik på websider.

3.1 Om cookies

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer, tablet eller smartphone ved tilbagevendende besøg. Næsten alle websites bruger i dag cookies. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato. En cookie er ikke et program, og kan ikke indeholde virus.

Når du besøger CLARIN-DK websider, modtager du automatisk en eller flere cookies. For det meste indsamler cookies anonyme data, men der indsamles også IP-adresser, som er personhenførbare data. Endvidere kan cookies indsamle personlige informationer.

CLARIN-DK deler ikke data med tredjepart, men flere af de services, der har cookies på vores sites, deler data med tredjepart.

Cookiens levetid kan variere efter hvad de enkelte udbydere har sat dem til. Nogle cookies forsvinder, så snart du lukker browservinduet, andre kan eksistere i flere år. Bemærk at cookies fornyes ved hvert besøg.

3.2 Sådan undgår eller sletter du cookies

Hvis du ikke ønsker at lagre cookies på din computer, har du mulighed for at slette dem igen eller blokere for cookies:
Sådan sletter eller blokererducookies (information fra minecookies.org)
Benytter du en browser, som ikke er på listen fra minecookies.org, skal du finde vejledningen i den pågældende browsers hjælpe-sektion.

3.3 Cookies på CLARIN-DK websider

CLARIN-DK bruger cookies til at give brugerne den bedste oplevelse af vores websider. Mange af vores cookies er således nødvendige for, at du kan få den bedste oplevelse på sitet, f.eks. ved afspilning af video.
Vi bruger desuden cookies til at lave webstatistik på besøg og besøgsmønstre. På den måde får vi mulighed for at tilpasse indhold og navigation, så det passer med brugernes besøgsmønstre.

Nedenfor følger en mere detaljeret gennemgang af de cookies, der lægges på clarin.dk.

3.3.1 Cookies til funktionalitet

CLARIN-DK bruger en række cookies for at kunne vise websiderne korrekt. Det er cookies, der styrer og sikrer trafikken på webserverne. Derudover bruges der cookies til at gemme information om login.

 CLARIN-DK bruges cookies fra: 

 • Repositorie- og REST-services (eSciDoc, DSpace)
 • Autentificeringsservices (DiscoJuice, Shibboleth2)
 • Cloud-baseret service (Cloudfare CDN)

3.3.2 Cookies til statistik

CLARIN-DK anvender analyseværktøjer til at udarbejde statistik over brugernes færden på CLARIN-DK websider. De bruges blandt andet til at lave statistik over hvilke sider, der bliver besøgt, hvor længe brugeren er på siden, rækkefølgen af sidevisninger, og hvad der bliver klikket på. Disse services behandler oplysningerne på vegne af CLARIN-DK. For at indsamle statistik over brugen af CLARIN-DK websider anvender vi en række systemer, der alle lægger cookies:

 • Google Analytics
 • Matomo (Piwik)

Disse udbydere lægger alene cookies på CLARIN-DK websider for at indsamle anonymiserede data om brugernes adfærd.
Du kan fravælge cookies fra Google her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

4. Links

CLARIN-DK indeholder links til information der er skrevet og vedligeholdt af andre institutioner, offentlige myndigheder eller privatpersoner. Klikker du på et link til en ekstern hjemmeside, forlader du CLARIN-DK. Hermed gælder vores privatlivspolitik ikke længere, hvorfor du bør læse den eksterne parts privatlivspolitik.

5. Videregivelse af oplysninger

Enhver form for registrering på CLARIN-DK er valgfri. Vælger du ikke at registrere dig eller afgive personlig information, kan du stadig bruge CLARIN-DK. Der kan dog være tjenester, fx upload og download af materiale, som du ikke har mulighed for at udnytte.

Personoplysninger på CLARIN-DK videregives kun til interne afdelinger for at opfylde statistik- og supportforpligtelser. CLARIN-DK videregiver kun personlige data til myndighederne i den udstrækning lovgivningen kræver det.

CLARIN-DK videregiver aldrig personoplysninger til øvrige tredjeparter.

6. Dataindsigt

Du kan til enhver tid spørge os om vi opbevarer personlig information om dig, og du kan også bede om at få en kopi af de personlige data vi har om dig. Før vi sender personlig information til dig, vil vi bede dig om at identificere dig. Kan du ikke bevise din hævdede identitet, forbeholder vi os ret til at nægte at sende dig personlig information.

Vi vil gøre en stor indsats for at sende dig den ønskede information inden for rimelig tid, og vi afholder omkostninger i forbindelse med at sende dig dine data. Du kan på ethvert tidspunkt anmode om at vi sletter eller retter din personlige information i vores registreringer.

Kontakt admin@clarin.dk for anmodninger af ovenstående karakter, eller skriv til os på følgende adresse:

 • Center for Sprogteknologi, NorS
 • Københavns Universitet
 • Emil Holms Kanal 2, bygning 22, 3.sal
 • DK-2300 København S

7. Berigtigelse af oplysninger

Hvis den registrerede person mener, at der er registreret forkerte oplysninger, kan man bede CLARIN-DK om at berigtige oplysningerne. Det vil sige, at CLARIN-DK retter oplysningerne eller noterer, at oplysningerne er forkerte og registrerer de rigtige oplysninger. 
Den registrerede person har krav på, at den dataansvarlige ser bort fra oplysningerne indtil det er afgjort, hvilke oplysninger, der er rigtige. Registrerede personer har også krav på, at CLARIN-DK ikke bruger oplysningerne, hvis der ikke længere er behov for dem.

8. Indsigelse

CLARIN-DK er underlagt persondataforordningens bestemmelser om behandling af personlige oplysninger. Persondataforordningen administreres af Datatilsynet. Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af eller ved anden interaktion med CLARIN-DK, kan du klage til Datatilsynet over CLARIN-DK’s praksis.

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor.

 • Mail: dt@datatilsynet.dk
 • http://www.datatilsynet.dk – her kan du læse mere om rettigheder og klagemuligheder.

9. Databeskyttelsesrådgiver

Københavns Universitet har en databeskyttelsesrådgiver, som registrerede personer kan kontakte, hvis du har spørgsmål om behandlingen af oplysningerne om dig. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren Lisa Ibenfeldt Schultz på adressen databeskyttelsesraadgiver@adm.ku.dk.

10. Ændring og opdatering af privatlivspolitikken

Du kan altid øverst i vores privatlivspolitik se hvornår politikken sidst er opdateret.
Vores privatlivspolitik er i overensstemmelse med Københavns Universitets generelle privatlivspolitik.

11. Spørgsmål til privatlivspolitikken

Hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik, vores indsamling af data eller vores behandling af informationer, kan du altid rette henvendelse til os på:

admin@clarin.dk

eller

 • Center for Sprogteknologi, NorS
 • Københavns Universitet
 • Emil Holms Kanal 2, bygning 22, 3.sal
 • DK-2300 København S
 • Mrk.: Privatlivsspørgsmål