Coronavirus Information på dansk / Information in English

CLARIN i Danmark – Københavns Universitet

Forside > CLARIN i Danmark

CLARIN i Danmark

Konsortiet for CLARIN-DK består af følgende institutioner:

  • Københavns Universitet
  • Ålborg Universitet
  • Århus Universitet
  • Syddansk Universitet
  • Det Kongelige Bibliotek

CLARIN-DK har et ben i 3 forskellige samarbejder som på forskellig vis har bidraget og stadig bidrager til den platform vi har i dag:

  • DIGHUMLAB er en national paraplystruktur med mange forskellige aktiviteter som bl.a. bidrager til at konsolidere CLARIN-DK platformen ved at udbrede kendskabet til den. 
  • Danmark er en af grundlæggerne af det europæiske CLARIN ERIC (European Research Infrastructure Consortium) hvilket bl.a. betyder at CLARIN-DK følger anbefalinger, formater og standarder udviklet på europæisk niveau – og resurser i CLARIN-DK vil kunne anvendes i kombination med resurser fra andre europæiske lande
  • Første udgave af platformen blev udviklet i det danske projekt DK-CLARIN i perioden 2008-2011

Finansiering af CLARIN-DK-infrastrukturen

Finansieringen af CLARIN-DK-infrastrukturen er fra 2018 blevet overtaget af Københavns Universitet. Centret understøttes og finansieres af Det Humanistiske Fakultet og Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på KU indtil slutningen af 2022. Så længe finansieringen fortsætter, vil CLARIN-DK-centret sikre adgang til og bevarelse af data i infrastrukturen. I tilfælde af manglende finansiering fra Det Humanistiske Fakultet og Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, vil der blive lavet en aftale om bevarelse af data med enten Københavns Universitet eller med et andet medlem af CLARIN ERIC.

Hostet af Københavns Universitet