CLARIN i Danmark – Københavns Universitet

Forside > CLARIN i Danmark

CLARIN i Danmark

Konsortiet for CLARIN-DK består af følgende institutioner:

  • Københavns Universitet
  • Ålborg Universitet
  • Århus Universitet
  • Syddansk Universitet
  • Det Kongelige Bibliotek

CLARIN-DK har et ben i 3 forskellige samarbejder som på forskellig vis har bidraget og stadig bidrager til den platform vi har i dag:

  • DIGHUMLAB er en national paraplystruktur med mange forskellige aktiviteter som bl.a. bidrager til at forbedre, udbygge og konsolidere CLARIN-DK platformen ved at tilføre flere data, fortsætte den tekniske udvikling af platformen og udbrede kendskabet til platformen 
  • Danmark er en af grundlæggerne af det europæiske CLARIN ERIC (European Research Infrastructure Consortium) hvilket bl.a. betyder at CLARIN-DK følger anbefalinger, formater og standarder udviklet på europæisk niveau – og resurser i CLARIN-DK vil kunne anvendes i kombination med resurser fra andre europæiske lande
  • Første udgave af platformen blev udviklet i det danske projekt DK-CLARIN i perioden 2008-2011

Hostet af Københavns Universitet