Workshopper, seminarer, kurser mm. inden for digital humaniora

I regi af DigHumLab afholder CLARIN-DK en række korte kurser og workshopper som kombinerer forskningsoplæg med konkret demonstration af hvordan infrastrukturfaciliteter kan understøtte forskningen.  Arrangementerne har fokus på inddragelse af forskernes egen forskningspraksis og understøtter viden om digital forskningspraksis på humaniora generelt.

Arrangementerne er henvendt til forskere, ph.d.-studerende og andre på landets universiteter. De kan følges uafhængigt af hinanden, men tilsammen giver de en bred introduktion til digital humaniora. Information om hvert arrangement bliver lagt på efterhånden som vi har den. Det er gratis at deltage.

Arrangementer 2019

Dorte Haltrup Hansen A TEI-encoding of the Danish Parliament Corpus. Presentation at ParlaFormat Workshop, Uthrecht University, CLARIN_NL 23 May - 24 May, 2019

Lene Offersgaard, Mitchell John Seaton, Dorte Haltrup Hansen, Bart Jongejan Language data and language tools - the Danish node of an European Infrastructure (CLARIN-DK) poster at DHN2019 in Copenhagen 5-8 March 2019.

Lene Offersgaard How the CLARIN.DK repository is compliant with FAIR, presentation for University of Copenhagen Support Group for Datamanagement, 30-08-2019

Lene Offersgaard Introduction to FAIR and how CLARIN.dk adresses FAIR (presentation and demo) at FAIRifyHumanities workshop, 11-04-2019 and 23-09-2019

 DHN 2019 CONFERENCE 4th Digital Humanities in the Nordic Countries, Faculty of Humanities - University of Copenhagen, DigHumLab, and Royal Danish Library

Tidligere arrangementer

Arrangementer fra tidligere år kan ses her.