Videncenter DANSK

Det danske CLARIN-videncenter DANSK (DANish helpdeSK) består af:

Tilsammen udgør disse institutioner en stor del af ekspertisen inden for dansk sprog og danske tegnsprog samt sprogressourcer og sprogteknologi til dansk. 

Videnscentret henvender sig hovedsageligt til lingvister, datalingvister, sociolingvister, sprog- og litteraturforskere samt til borgere der er involveret i forskning.

DANSK omfatter generel ekspertise om: tekst (DSN og NorS), video: gestus (NorS) og video: tegnsprog (DSN), og om sproglige emner: retskrivning (DSN), morfologi, syntaks, semantik, pragmatik, leksikografi og multimodalitet (NorS). Vi giver også vejledning om standarder for sprogressourcer og metadata (NorS) og i at skabe FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) data (NorS).

CLARIN-DK (NorS) leverer sprogbehandlings- og sprogannotationsværktøjer til automatisk tokenisering, PoS-tagging, lemmatisering, tagging af navngivne enheder, parsing, TEI-annotering, samt korpusværktøjer og andre værktøjer til behandling af naturligt sprog, se CLARIN-DK's værktøjskasse.

Oplysninger om CLARIN-DKs datacenter, værktøjer, anbefalinger og vejledninger findes under https://info.clarin.dk/clarin-dk-infrastrukturen/, mens oplysninger om Dansk Sprognævns Hjælp til Dansk findes på https://dsn.dk/hjaelp-til-dansk/.

Kontakt  info @ clarin.dk på Center for Sprogteknologi, NorS, KU.
Du vil får svar snarest muligt inden for almindelig arbejdstid.