Tidligere arrangementer

Arrangementer i 2018

FAIR Conference

Dato og sted: Nov 20th 2018 at The Danish National Archives (Rigsarkivet)

Costanza Navarretta and Lene Offersgaard: FAIRify debates from the Danish parliament (Folketinget)

Distant Reading Workshop - Tekstvidenskab

Dato og sted: 21. November 2018, KU.

Lene Offersgaard: Introduction to Distant reading, Voyant tool and corpus search in CLARIN-DK.

Generic Platforms - seminar

Dato: 7.juni kl. 11-17, Sted: KU Søndre Campus, lokale 22.0.49

This seminar is a follow-up on two workshops held in 2017 about Digital editions and resources. This seminar seeks to define how a generic national application might be established through presentations of endeavours from Finland, Switzerland, and Norway. In addition, Karen-Magrethe Österlin will provide us with the professional design perspective, and The Royal Library will present their first test-version of a new generic application.

See programme and register here

Arrangementer i 2017

Korpuslingvistiske metoder og værktøjer – workshop

Dato: 7. december 2017 kl. 10-11.30, Sted: Søndre campus, lok. 27.3.53

Anne Sofie Jakobsen: Korpuslingvistiske metoder til udtrækning af akademiske ord

Sussi Olsen: Demonstration af korpusværktøjet KORP, nu tilgængelig på clarin.dk

Tilmelding ikke nødvendig.

Voyant - et godt sted at starte med digital tekstanalyse

Dato: 13. december kl. 10.30-12.30. Sted: HUMlab, Søndre Campus, Karen Blixens Plads 7, 2300 S

Hvis man gerne vil se hvad digital tekstanalyse går ud på, så er online redskabet  Voyant et godt sted at starte. Vi vil gennemgå Voyants funktionaliteter og forklare begreber og problematikker der knytter sig til "de maskinelle læsninger"; vi prøver at se hvordan Voyant kan bruges når man arbejder med konkrete litteraturanalytiske problemstillinger.  

10.30-12.00 oplæg af: Muhamed Fajkovic, KB, samt Torben Jelsbak, Lene Offersgaard og Dorte Haltrup Hansen, NorS

12.00-12.30 serveres en sandwich.

Dighumlab er medarrangør af dette event.

Læs mere samt tilmeld dig her

Dansk Litteratur, Data & “Distant Reading”

Arkiv for Dansk Litteratur – webstedet for den klassiske danske litteratur – bliver relanceret i år med nye funktionaliteter. I den anledning vil årets datasprint undersøge, hvordan kan vi stille nye og anderledes spørgsmål til den klassiske danske litteratur – og måske endda besvare dem – ved at tage digitale metoder i brug: Hvad sker der, hvis vi anvender de litterære værker som data, der kan søges i og måske præsenteres med datavisualisering? Eller hvis vi beder computeren om at finde de fælles strukturer i hundrede værker i stedet for selv at nærlæse ét enkelt? Hvad kan digital tekstanalyse fortælle os om stil, motiv og genre?

Som forberedelse til datasprint tilbyder HUMlab følgende workshops:

12. oktober kl. 12:30 – 15:00.  Download og installationsdag af Python; demonstration af online værktøjet Voyant. Sted: HUMlab. Se mere samt tilmeld dig

26. oktober kl. 12:00 – 15:00. Crash Course i NLP med Python og Voyant. Sted: HUMlab.  Se mere samt tilmeld dig

Herefter følger selve datasprint-arrangementerne:

28. oktober kl. 10:00 – 17:30. ADL Datasprint I, Opstart
Sted: Kulturarvssalen. Se mere samt tilmeld dig

11. november kl. 10:00 – 17:30. ADL Datasprint II, Sprint!
Sted: Kulturarvssalen. 

10:00 – 12:30: Workshop. Hands-on med datasættene og Voyant
12:30 – 13:00: Frokost
13:00 – 13:15: Begreber og Redskaber i Clarins værktøjskasse v. Lene Offersgaard
13:15 – 16:45: Workshop. Hands-on med datasættene og Voyant
16:45 – 17:30: Præsentation af projekter og afslutning

Se mere samt tilmeld dig

2016

Mandag d. 10. oktober 2016 kl. 10-12: Søgning i gamle danske aviser og demonstration af SBLab

Sted: lokale 27.2.23 (Salen)

Demonstration af Statsbibliotekets online lab v. Katrine Gasser og Per Møldrup-Dalum via skype. Søgning i gamle danske aviser og demo af Smurf, et værktøj der visualiserer hvordan sproget i danske aviser har udviklet sig siden det 18. århundrede.

  • Når en forsker søger i gamle aviser v. Sidsel Eriksen, Saxo
  • Mulighed for spørgsmål efter begge oplæg.
  • Afslutning med diskussion om mulighederne ved  søgning i Mediestreams aviser.

Du må meget gerne sende en mail til Lina (linah@hum.ku.dk), hvis du kan komme. Så har vi kaffe og kage til alle.

8. juni 2016 kl. 9:00-12:45: Seminar om Digitale Metoder i Humaniora

Sted: lokale 27.0.17
Hvad har du brug for? På seminaret vil fire forskere fra NFI/CST, Saxo, Engerom/CIP og IVA fortælle om deres arbejde. Derefter er der en række oplæg om eksisterende muligheder for hjælp og støtte - med viden og faktisk også med penge.

Se program
Se præsentationer fra seminaret
 

3. maj 2016 kl. 13-15:30: TEI-workshop

Tirsdag den 3. maj 2016 afholdes endnu en TEI-workshop, denne gang i et samarbejde mellem HUMlab og CLARIN-DK. 

Program

  • 13:00 – 13:20: Lene Offersgaard: Hvad er CLARIN-DK, og hvilke muligheder er der med Clarins tekstværktøjer i relation til XML?
  • 13:20 – 13:45: Tue Søvsø: Præsentation af ”Locus Classicus” og hvordan kan man arbejde fra XML-filer, og hvilke fordele har de frem for f.eks. pdf-filer?
  • 13:45 – 14:10: Pause med kaffe og kage
  • 14:10 – 15:30: Matthew Driscoll: Hvad er TEI, og hvilke konkrete problemer og erfaringer er knyttet til TEI?

Workshoppen finder sted i HUMlab på 2. sal på Det Humanistiske Fakultetsbibliotek

2015

16. juni: TEI-workshop

Fokus for denne workshop er opmærkning af "kritisk apparat"/editionsfilologisk opmærkning og anden opmærkning internt i teksten vha. TEI. Dette er 2. workshop om brug af TEI i DIGHUMLAB.  Man kan sagtens deltage selvom man ikke var med første gang.

På den første TEI-workshop var der stemning for at gå i større detalje med opmærkning af kritisk apparat i TEI-opmærkede tekster, herunder noter og referencer. Vi indbyder derfor til denne workshop 16. juni. Se programmet her.

17. juni: Workshop om opmærkning

Man kan opmærke (eller annotere) tekster og andre samlinger af data. Det betyder at man tilføjer oplysninger som er relevante til et bestemt formål. Denne workshop drejer sig om manuel eller kvalitativ opmærkning, hvor brugeren selv indsætter sine oplysninger. Der findes en række forskellige værktøjer til dette formål, og man kan selvfølgelig også helt undlade at bruge værktøjer.

Formålet med workshoppen er at udveksle erfaringer med hensyn til brug af forskellige metoder til opmærkning af tekster og andet. Formålet er også at se om der er mulighed for samarbejde.  Se programmet 

20. april: Seminar om Digital Humaniora

Præsentation af Lene Offersgaard
Sted: Københavns Universitet

9.-10. marts: First Annual Meeting Nordic CLARIN Network

Program og præsentationer
Sted: Københavns Universitet

20. februar: TEI-workshop 

En DIGHUMLAB-workshop for dem der udvikler TEI-skemaer eller bruger TEI i deres forskning og udvikling, og som har lyst til at udveksle erfaringer og ideer om det.

TEI står for Text Encoding Initiative http://www.tei-c.org og er en udbredt standard for opmærkning af tekster. Denne workshop giver eksempler på brug af TEI på KB, DSL og NFI, KU.  Programmet består af korte oplæg og udveksling af erfaringer om brug af TEI. Vi lægger også op til diskussion om evt. samarbejdsmuligheder i TEI-arbejdet.

Arrangementet er åbent for alle. Vi vil gerne bede om tilmelding senest 19/2 (til Lene, leneo at hum.ku.dk), så vi har kaffe/the/kage nok til alle. 
Se programmet her. OBS! Ændret lokale: 27.1.4

2014

18th and 19th September: Multilingual spoken data

The course on multilingual spoken data is divided into a workshop on the 18th and a course on the 19th September. We hope you will join us both days, but you may also participate just one day.

18th September: Workshop: Best practices for multilingual spoken data in linguistic corpora

Topics are standards and procedures for linguistic corpora containing multilingual data, both with regard to software solutions and with regard to challenges in the processing (transcription and annotation) of the non-standard data. Point of departure will be the LANCHART Corpus and America Danish data from the research project ‘Danish Voices in the Americas’. See the programme here.

19th September: Dealing with multilingual spoken data

Setting out from the general topic of how to handle spoken multilingual data in linguistic corpora, this course provides general information on the adequate assessment of multilingual data as well as data challenges that are more specific. See the programme here.

30. september: Gør dine tekster søgbare med automatisk opmærkning og få nye muligheder

Automatisk opmærkning handler ofte om opmærkning med grammatiske informa-tionstyper og kan understøtte sprogbaserede undersøgelser af tekster. Bliv inspireret af andres forskning som bl.a. tager udgangspunkt i opmærkede og søgbare tekster. Hør også om hvordan de har foretaget den automatiske opmærkning af deres tekster - og få konkret hjælp til opmærkning af dine egne tekster. Se programmet her.

6. november: Statistiske metoder i den humanistiske forskning

Adgangen til store mængder data, uanset om det drejer sig om tekster, billeder, lyd eller video, giver nye muligheder for den humanistiske forskning. På dette kursus giver vi nogle bud på mulighederne for at udvikle, dele og analysere interessante forskningsspørgsmål som benytter sig af statistiske metoder. Se programmet her.