TEI-workshop om opmærkning af tekstindhold med TEI

Workshoppen er organiseret af CLARIN-DK som en del af DIGHUMLAB

Dato: 16. juni kl. 13.00-15.30

Sted: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet, Lokale: 22.1.49

Fokus for denne workshop er opmærkning af "kritisk apparat"/editionsfilologisk opmærkning og anden opmærkning internt i teksten vha. TEI, herunder noter og referencer. Der vil være rig lejlighed til diskussion og videndeling.

Program: (ændringer kan forekomme)

13:00 Velkomst v. Lene Offersgaard, KU

13:10: Kritisk apparat, forslag fra DSL, v. Thomas Hansen, DSL

13:40: Eksempel fra KB til illustration af udfordringer, v. Sigfrid Lundberg, KU

14:00: Kaffepause

14:20: Diskussion af mulige fællestræk ved opmærkning i TEI-tekster. Er der gennemgående udfordringer/muligheder i opmærkning af tekster? Alle er velkomne til at præsentere deres egne problemstillinger, v. Matthew James Driscoll, KU

15:10: Næste skridt: muligheder for videndeling, samarbejde, deling af skemaer mv. Kan vi dele et minimalt kritisk apparat som kan understøttes af fælles visningsværktøjer? V. Lene Offersgaard, KU

15:30 Tak for i dag.