Digital humaniora

Workshop om opmærkning

Workshoppen er organiseret af CLARIN-DK som en del af DIGHUMLAB

Dato: 17. juni kl. 13.00-16.00, Lokale: 22.0.47

Man kan opmærke (eller annotere) tekster og andre samlinger af data. Det betyder at man tilføjer oplysninger som er relevante til et bestemt formål. Denne workshop drejer sig om manuel eller kvalitativ opmærkning, hvor brugeren selv indsætter sine oplysninger. Der findes en række forskellige værktøjer til dette formål, og man kan selvfølgelig også helt undlade at bruge værktøjer.

Formålet med workshoppen er at udveksle erfaringer med hensyn til brug af forskellige metoder til opmærkning af tekster og andet. Formålet er også at se om der er mulighed for samarbejde.

Ordstyrer: Bente Maegaard, CLARIN-DK

13.00

Velkomst og præsentation af deltagerne

 

13.10

Jeppe Eimose Waagstein, SAXO/DIKU:

Opmærkning: typer af opmærkning, formål, værktøjer, eksempler

 

13.30

Mie Bligaard Christoffersen, INSS:

Fejl- eller afvigelsesopmærkning på et indsamlet korpus med 450 stile

 

13.50

Sanni Nimb, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab:

Brug af opmærkning i arbejdet med Begrebsordbogen

 

14.10

Pause: Kaffe/te

 

14.30

Bolette Sandford Pedersen, NFI:

Semantisk opmærkning

 

14.50

Sussi Olsen, NFI:

Opmærkningsværktøjet Webanno

 

15:10

Diskussion

 

16.00

Slut