Korp er et korpusværktøj hvormed du kan søge efter ord, ordmønstre, lemma, ordklasser mv. i lingvistisk annoterede tekstkorpora. Korp er udviklet af Språkbanken på Gøteborg Universitet i Sverige: https://spraakbanken.gu.se

I korp kan man vælge forskellige korpussamlinger. Som udgangspunkt søges i nutidige danske tekster. Man kan vælge en anden korpussamling øverst til venstre i grænsefladen. Pt. kan man vælge mellem:

  • Moderne: nutidige tekster
  • Ældre dansk: danske folkeviser
  • Dansk litteratur 1800: enkelte danske værker fra 1800-tallet

Vejledninger

Se en engelsk user guide til Korp fra den finske sprogbank: https://www.kielipankki.fi/support/korp/
Se en svensk user manual fra Språkbanken: https://spraakbanken.gu.se/swe/forskning/infrastruktur/korp/anvandarhandledning

Brug Korp: https://alf.hum.ku.dk/korp/#?stats_reduce=word&cqp=%5B%5D&corpus=lspconstructioneb1,lspconstructioneb2