Voyant Tools

Voyant er et web-baseret læse- og analyseværktøj for digitale tekster og indeholder flere end tyve forskellige værktøjer til analyse og visualisering. Voyant Tools analyserer tekster på ordniveau, med fokus på ordfrekvenser, tendenser og visualisering; der er ingen genkendelse af ordenes tilhørs- eller indbyrdes forhold (man kan fx ikke få at vide at “være” og “er” er verber, og desuden to bøjningsvarianter af et og samme lemma). Voyant Tools har præinstallerede korpora (tekster af Shakespeare og Jane Austen), som man kan bruge til at lære værktøjet at kende. Men CLARIN- DK har tilpasset Voyant ved at lave en lokal, “fordansket” installation, hvori der er lagt nogle danske korpora og desuden danske stopordslister (både moderne og gammel dansk). Du kan også indlæse dine egne tekster/korpora og lave analyser på dem. Hvis dine egne data skal ligge permanent i Voyant så andre også kan bruge dem, skal du kontakte info@clarin.dk.

Voyant Tools er er udviklet af Stéfan Sinclair og Geoffrey Rockwell : https://voyant-tools.org/ 

Læs mere om de enkelte tools 

Brug Voyant