Clarin.dk blev i perioden 2008-2011 udviklet af det danske DK-CLARIN-konsortium, som bestod af:

  • Københavns Universitet
  • Syddansk Universitet
  • Aarhus Universitet
  • Copenhagen Business School
  • Det Kongelige Bibliotek
  • Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
  • Dansk Sprognævn
  • Nationalmuseet