Kurser – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Kurser

Kurser, seminarer og workshopper inden for digital humaniora

I regi af DigHumLab afholder CLARIN-DK en række korte kurser og workshopper som kombinerer forskningsoplæg med konkret demonstration af hvordan infrastrukturfaciliteter kan understøtte forskningen.  Arrangementerne har fokus på inddragelse af forskernes egen forskningspraksis og understøtter viden om digital forskningspraksis på humaniora generelt.

Det første arrangement blev afholdt i foråret 2014. Arrangementerne er henvendt til forskere, ph.d.-studerende og andre på landets universiteter. De kan følges uafhængigt af hinanden, men tilsammen giver de en bred introduktion til digital humaniora. Information om hvert arrangement bliver lagt på efterhånden som vi har den. Det er gratis at deltage.

2016

3. maj 2016 kl. 13-15:30: TEI-workshop

Tirsdag den 3. maj 2016 afholdes endnu en TEI-workshop, denne gang i et samarbejde mellem HUMlab og CLARIN-DK. 

Der vil være følgende oplæg:

  • Lene Offersgaard: Hvad er CLARIN-DK, og hvilke muligheder er der med Clarins tekstværktøjer i relation til XML?
  • Tue Søvsø: Præsentation af ”Locus Classicus” og hvordan kan man arbejde fra XML-filer, og hvilke fordele har de frem for f.eks. pdf-filer?
  • Matthew Driscoll: Hvad er TEI, og hvilke konkrete problemer og erfaringer er knyttet til TEI?

Se det fulde program og tilmeld dig på http://kubkalender.kb.dk/event/2548180

Workshoppen finder sted i HUMlab på 2. sal på Det Humanistiske Fakultetsbibliotek

Der er flere workshopper på vej, men detaljerne er ikke klar endnu.

Tidligere arrangementer

2015

16. juni: TEI-workshop

Fokus for denne workshop er opmærkning af "kritisk apparat"/editionsfilologisk opmærkning og anden opmærkning internt i teksten vha. TEI. Dette er 2. workshop om brug af TEI i DIGHUMLAB.  Man kan sagtens deltage selvom man ikke var med første gang.

På den første TEI-workshop var der stemning for at gå i større detalje med opmærkning af kritisk apparat i TEI-opmærkede tekster, herunder noter og referencer. Vi indbyder derfor til denne workshop 16. juni. Se programmet her.

17. juni: workshop om opmærkning

Man kan opmærke (eller annotere) tekster og andre samlinger af data. Det betyder at man tilføjer oplysninger som er relevante til et bestemt formål. Denne workshop drejer sig om manuel eller kvalitativ opmærkning, hvor brugeren selv indsætter sine oplysninger. Der findes en række forskellige værktøjer til dette formål, og man kan selvfølgelig også helt undlade at bruge værktøjer.

Formålet med workshoppen er at udveksle erfaringer med hensyn til brug af forskellige metoder til opmærkning af tekster og andet. Formålet er også at se om der er mulighed for samarbejde.  Se programmet 

20. februar: TEI-workshop 

En DIGHUMLAB-workshop for dem der udvikler TEI-skemaer eller bruger TEI i deres forskning og udvikling, og som har lyst til at udveksle erfaringer og ideer om det.

TEI står for Text Encoding Initiative http://www.tei-c.org og er en udbredt standard for opmærkning af tekster. Denne workshop giver eksempler på brug af TEI på KB, DSL og NFI, KU.  Programmet består af korte oplæg og udveksling af erfaringer om brug af TEI. Vi lægger også op til diskussion om evt. samarbejdsmuligheder i TEI-arbejdet.

Arrangementet er åbent for alle. Vi vil gerne bede om tilmelding senest 19/2 (til Lene, leneo at hum.ku.dk), så vi har kaffe/the/kage nok til alle. 
Se programmet her. OBS! Ændret lokale: 27.1.4

2014

18th and 19th September: Multilingual spoken data

The course on multilingual spoken data is divided into a workshop on the 18th and a course on the 19th September. We hope you will join us both days, but you may also participate just one day.

18th September: Workshop: Best practices for multilingual spoken data in linguistic corpora

Topics are standards and procedures for linguistic corpora containing multilingual data, both with regard to software solutions and with regard to challenges in the processing (transcription and annotation) of the non-standard data. Point of departure will be the LANCHART Corpus and America Danish data from the research project ‘Danish Voices in the Americas’. See the programme here.

19th September: Dealing with multilingual spoken data

Setting out from the general topic of how to handle spoken multilingual data in linguistic corpora, this course provides general information on the adequate assessment of multilingual data as well as data challenges that are more specific. See the programme here.

30. september: Gør dine tekster søgbare med automatisk opmærkning og få nye muligheder

Automatisk opmærkning handler ofte om opmærkning med grammatiske informa-tionstyper og kan understøtte sprogbaserede undersøgelser af tekster. Bliv inspireret af andres forskning som bl.a. tager udgangspunkt i opmærkede og søgbare tekster. Hør også om hvordan de har foretaget den automatiske opmærkning af deres tekster - og få konkret hjælp til opmærkning af dine egne tekster. Se programmet her.

6. november: Statistiske metoder i den humanistiske forskning

Adgangen til store mængder data, uanset om det drejer sig om tekster, billeder, lyd eller video, giver nye muligheder for den humanistiske forskning. På dette kursus giver vi nogle bud på mulighederne for at udvikle, dele og analysere interessante forskningsspørgsmål som benytter sig af statistiske metoder. Se programmet her.Hostet af Københavns Universitet