Eksempler på brug – Københavns Universitet

Forside > CLARIN-DK-platformen > Eksempler på brug

Eksempler på brug

På denne side kan du finde konkrete eksempler på hvordan digitale materialer kan bidrage til den humanistiske forskning.

Saxos Gesta Danorum

Saxos Gesta Danorum beskriver i 16 bind Danmarks historie frem til 1185. Det betyder at værket spænder over en periode hvor først den hedenske og derefter den kristne tro har været den mest udbredte i Danmark. Traditionelt taler man da også om at værket er opdelt i to hovedsektioner: en hedensk og en kristen. Men hvilket bind repræsenterer overgangen fra den ene periode til den anden? Nogle mener at det er bind 8, og andre mener at det er bind 9. Ved hjælp af sprogteknologiske analyser som bl.a. inkluderer frekvensberegninger på de ord som traditionelt betragtes som tilhørende den kristne/hedenske tro, tegnes et mønster.

Man kan søge i Saxos Gesta Danorum i Peter Zeebergs oversættelse fra år 2000 via dette link: Gesta Danorum. Man kan søge med følgende tags: word, lemma, pos

For yderligere information, kontakt seniorrådgiver Claus Povlsen, cpovlsen@hum.ku.dk

WordTies

Med WordTies har man mulighed for at kigge inden for i wordnets for forskellige sprog og få visualiseret hvordan begreberne er organiseret, dels på tværs af sprog, dels inden for et specifikt sprog. Wordnets er leksikalsk-semantiske ordnet der udvikles over hele verden, jf. http://globalwordnet.org/.  WordTies indeholder i øjeblikket dansk, finsk, estisk og svensk med interne links via 1000 engelske grundbegreber udvalgt fra Princeton WordNet. Som leksikograf har man altså mulighed for i detaljer at få visualiseret hvordan man for de enkelte sprog har organiseret sine wordnets, og man kan undersøge i hvilken grad forskelle skyldes udviklingsmetode eller sprogforskelle. Men WordTies kan også bruges af andre forskere til at undersøge hvor forskelligt man griber kulturbestemte emner an. Det gælder fx inden for uddannelsessystemer eller på madområdet, hvor man generelt vil se store forskelle inden for de forskellige sprog.

Se forslag til søgning i WordTies her.

http://wordties.cst.dk/

For yderligere information, kontakt professor Bolette Sandford Pedersen, bspedersen@hum.ku.dk

Hostet af Københavns Universitet